De huidige generatie ziet de kerk als onderdeel van een breder netwerk.

Recent een artikel gelezen in Facebook van Jan Wolsheimer over de jongeren.

Het artikel (met toestemming van Jan)

Jan Wolsheimer

Gisteren had ik een prachtig gesprek op kantoor. Een brainstorm over geestelijke groei in de kerk.

Eén van de sparringpartners was onze stagiair R. een leuke theologiestudente van Gen-Z. Dat heeft me zo enorm veel geholpen! De huidige generatie ziet de kerk als onderdeel van een breder netwerk. Het is één van die plekken waar je leert, maar daarnaast zijn er nog vele hubs waar je groei vindt. Allemaal op basis van een enorme honger om te leren.

De lokale kerk is gewoon één van de influencers. Accepteer dat als kerk en vorm je gemeenschap daar omheen. Gen-Z-ers zien de kerk als iets organisch zonder afgebakende grenzen. Mijn generatie las vooral boeken over de organische kerk!Gen X-ers geven nu leiding aan de lokale kerk (en soms nog een late Boomer) en zij (wij) denken meer top-down. Besluiten worden genomen in een kleine groep en dan afgebakken aan de gemeenschap aangeboden.

Dat is niet iets voor de huidige generatie. Zij willen onderdeel zijn van het denkproces. Dat pleit voor veel jongere leiders in de kerk wat mij betreft. Mijn oudste dochter woont met een stel vriendinnen in een studentenhuis. Ze coacht 17-jarige meiden met grote problemen en wordt daarvoor opgeleid door mensen die snappen dat zij (20) een veel betere aansluiting heeft bij deze doelgroep. Een andere vriendin werkt (op basis van gelijkwaardigheid) mee aan het TV programma Obese. Weer een ander is verantwoordelijk voor de socials van een groot bedrijf.

Het bedrijfsleven en bottom-up bewegingen als Extinction Rebellion begrijpen de organische en tech-dependent levensstijl van de huidige generatie. Het is geen wonder dat deze generatie vaak afwezig is in de kerk. Je kracht (meedenken, maximaliseren invloed, wendbaarheid, multitasken, peer mentoring en holistisch discipelschap) wordt niet altijd gezien, dus starten er kerken met jonge leiders zonder veel verbinding met de oudere kerken en soms kijken we vanuit de kerk naar de huidige generatie als onvolwassen.

Mijn tip aan mezelf en de huidige generatie X-ers: ga enorm investeren in deze prachtige generatie! Zij hebben zo’n verlangen om echt holistisch te leven dat ik me geen zorgen maak over de toekomst van de kerk. De echte vraag is: durven wij (Gen-X) ruimte te maken. Nu al? Ja, nu al!”

————————————————————————————————————-

De discipelen – hun leeftijd?

Anders dan dat zij heel jong waren is niet meer exact vast te stellen. Zij begrepen niet alles en maakten voortdurend fouten.

Maar kijk wat een impact zij hadden en nog hebben!

Helpen wij onze jongeren om, op jonge leeftijd, gereed te zijn om:

Zelfstandig in de maatschappij te staan? Verantwoordelijkheid te dragen? Zelf te kunnen nadenken? Beslissingen te kunnen en durven nemen?

Een gezin te kunnen stichten en te onderhouden?

Hun kinderen (vooral in de eerste levensjaren) te kunnen opvoeden, te onderwijzen en het goede voorbeeld te geven?

Helpen wij onze jongeren om, op jonge leeftijd, gereed te zijn om posities in de maatschappij en binnen het Lichaam van Christus te kunnen en willen innemen?

Er zijn zoveel mogelijke gebedspunten. Wie helpt mee om daar structuur in te brengen en (mede) richting te geven aan gebed en Investeren in Kinderen.

Norman van Es

Alphen aan den Rijn, 4 oktober 2020

18 oktober is DE DAG

Er wordt in Nederland veel gebeden voor kinderen. Door kerken, stichtingen, scholen, zendingsorganisatie, andere christelijke organisaties, enz. Er wordt gebeden voor vele onderwerpen, op vele plaatsen en diverse tijden.

Met dat in gedachten is er een initiatief ontstaan, als aanvulling daarop. Een initiatief voor een gebedsdag voor het kind, op 18 oktober.

De initiatiefnemers vragen gebed voor:

  • Wijsheid en leiding van de Heer voor de initiatiefnemers, bij al wat wordt bedacht en ondernomen.
  • Dat het een extra bijdrage zal leveren aan nog meer aandacht voor de positie en rechten van kinderen:
    • Vanuit het Woord van God; Mattheüs 18 en 19
    • Vanuit de wetgeving
  • Bidders, bidders, bidders. Gericht op meer bekendheid van en enthousiasme voor het initiatief en de datum.
  • Sympathisanten, die mee gaan bidden voor het goed op de christelijk kaart krijgen van deze dag.
  • Snelle groei van het aantal sympathisanten en deelnemende organisaties.

Dank jullie wel voor de gebedsondersteuning.

Wij zien uit

Psalm 5: 4