Bidden voor kinderen

Investeren in kinderen, hoe doe je dat?

Uiteraard is de bron daarvoor het gezin waar een kind toe behoort. En daar gebeuren al veel positieve zaken.

Maar gezien de vele, minder rooskleurige en vaak slechte, berichten rondom kinderen gaat het ook ons allen aan. De mate van betrokkenheid en de visie daarop kan afhangen van hoe je eigen jeugd is verlopen en wat je verder in jouw leven en omgeving meemaakt of leest.  

Zo zou het voor ieder kind moeten zijn.

Maar dit is een werkelijkheid die al te vaak voorkomt!

Een belangrijke prioriteit is bidden.
Bidden voor kinderen: die van jezelf, van familieleden en vrienden, vriendjes van je kinderen, uit jouw buurt of verenigingen, de school of klas van je kinderen, de kerk, enz, enz.

Er wordt al veel voor kinderen gebeden!
En er is zorg en goede aandacht voor kinderen. Laat daar vooral geen misverstand over zijn.
N.B. Voor een opsomming van enkele bekende organisaties/groepen, zie

Maar is dat genoeg, of zijn er ook zaken waarvoor wij gezamenlijk op de bres mogen (moeten)?
De vele meldingen en de dagelijkse gang van zaken, rondom kinderen was voor ons aanleiding om het initiatief te nemen voor:

  • Het kiezen van een dag van gebed voor kinderen.
  • Het vastleggen van het Internetdomein Bidenvoorkinderen.nl Een platform om te komen tot gezamenlijke initiativen, delen van kennis en ervaringen, kalender voor wie bidt en waarvoor en waar. En natuurlijk gebedsonderwerpen…..
  • En te pleiten voor de neuzen dezelfde kant op:

Waarvoor kunnen/willen wij bidden en ons inzetten?

(Mogelijke) Gebedsonderwerpen:

  • (graag ontvangen wij meer suggesties)
  1. Kinderen die in aanraking komen met geweld en wapens. In de grote steden, maar misschien ook bij jou in de buurt?
  2. Kennis van een voorlichting over drugs, alcohol, roken: werking, preventie, hulp als het mis is gegaan, …
  3. Kennis van en voorlichting over: Cyber pesten, loverboys, identiteitsfraude, sexting, grooming, e.d.
  4. Perspectief op de toekomst. Voor ieder kind.
  5. Een landelijk kenniscentrum over kinderen van/in deze tijd. (Relaties met) de politiek, hulporganisaties, onderwijs, e.d.
  • De situatie bij Jeugdzorg en de preventie.